Inspectierapport GGD

Elk kinderdagverblijf en BSO worden jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur, die toetst of de opvang aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De gemeente kan sancties opleggen als een opvang niet aan de eisen voldoet.

De GGD heeft BSO De Tantie’s ge├»nspecteerd. Het rapport van deze inspectie is openbaar.

U kunt dit rapport hier inzien.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.ggd.nl

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!