Huisregels Kinderopvang de Tantie`s

Algemeen

Afspraken over aanmelden van de kinderen:
U kunt uw kind aanmelden d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier die u kunt vinden op onze site www.detanties.nl Deze kunt u vervolgens naar ons opsturen en of langs brengen. Hierop volgt een intake gesprek.

Afspraken over parkeren en of fietsen stallen:
U kunt uw auto op verschillende manieren parkeren bij onze opvang. Langs de weg, aan de overkant van de weg en direct naast ons gebouw.

Uren doorgeven

Voor ouders met een flexibel contract is het van belang om de uren zo spoedig mogelijk door te geven, wij willen op zijn minst op donderdag voor 12.00uur de uren binnen hebben voor de week erop.

Uren ruilen

Dit geldt alleen voor vaste contracten, ruilen mag binnen dezelfde maand en met dagdelen, niet met uurtjes. Dit wel graag op tijd aangeven i.v.m de planning.

Eerder gesloten

op de volgende dagen zijn wij om 17.30 gesloten

  • sint maarten
  • sinterklaasavond
  • kerstavond

 

Buitenschoolse opvang BSO

Vrije uren doorgeven: als de school dicht is i.v.m studie dag oid, geef dit dan zo spoedig mogelijk door of uw kind wel of niet komt als ze vast zijn en welke tijden dan van toepassing zijn.

Ook is het voor ons belangrijk om te weten als er kinderen zijn die op een andere locatie of tijdstip  opgehaald/ gebracht moeten worden zoals bv Gym. Geef dit door met de tijden.

Luizenzakken

Jullie zijn zelf verantwoordelijk dat er reserve kleding van jullie kind bij de BSO aanwezig is. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Maar ook het dragen van nieuwe/ goede kleding en schoenen kunnen wij niet garanderen dat het niet vies of beschadigd word. Inde luizenzakken is gelegenheid om andere kleren en eventueel schoeisel in te doen.

Halen en brengen

Afspraken over haal en brenggedrag:
Wij hanteren geen vaste breng en haaltijden, om de rust tijdens het brood eten te bewaren hebben we geen haal en breng moment tussen 11.30 en 12.30.  Wel hebben wij een planning die gebaseerd is op de tijden die bij ons bekend zijn, breng daarom je kind niet veel te vroeg mbt aanwezige leidsters en geef onze meiden s’ morgens om 7.00uur even de kans om alles klaar te maken voor de dag.

Mocht het zo zijn dat je later komt, laat ons dit even weten, wij bellen na een half uur om te vragen waar het kind blijft. Lukt het ons na een uur niet om een ouder te pakken te krijgen dan zijn wij verplicht de politie te bellen. Ook als iemand anders het kind komt ophalen moeten wij dit weten anders geven wij het kind niet mee zolang wij de ouder niet hebben gesproken.

Afspraken over schoonmaak:
In onze garderobe zijn geen schoonmaakmiddelen, losse voorwerpen e.d. aanwezig. Onze entree heeft een vaste vloerbedekking die dagelijks na sluitingstijd word gereinigd.

Vluchtdeuren:
Alle deuren met name de vluchtdeuren worden niet geblokkeerd door voorwerpen.

 

Leefruimte

Speelgoed opruimen:
Voor iedere maaltijd en of verandering in dagprogramma wordt er gezamenlijk opgeruimd. Wij hanteren hier vaste plekken voor, zodat kinderen weten waar iets ligt.

Spelen:
Er wordt binnen niet hard gefietst, met speelgoed gegooid en gebotst tegen anderen en of het meubilair.

 

Kindertoiletten:
Na ieder bezoek wassen de kindjes en de leidsters die moeten helpen hun handen.
Toiletten worden dagelijks gereinigd.

Keuken:
Kinderen kunnen niet in onze keuken komen.

Buiten terrein:
Kinderen spelen ten alle tijden onder toezicht van een leidster buiten.
Kinderen mogen fietsen op de verharde ondergronden. Dit geld niet voor het grasveld.
Losse speeltoestellen gaan in de winter in de schuur.
Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Handen wassen

Voor:
Aanraken voedsel
Het eten of helpen met eten.
Wondverzorging

Na:
Hoesten, niezen, snuiten, toiletbezoek, verschonen en afvegen van de billen.
Contact met lichaamsvocht.
Contact met vuile was of afval en andere schoonmaakwerkzaamheden.

Ziekte

De Tantie`s heeft een Protocol Hygiëne en Gezondheid, in het hoofdstuk “omgaan met zieke kinderen” wordt uitgebreid ingegaan hoe hiermee om te gaan. In de huisregels voor de ouders wordt de ouders gevraagd zieke kinderen of kinderen die een besmettingsgevaar voor anderen kunnen opleveren niet naar de opvang te brengen. Enerzijds omdat het personeel niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen en omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind en om het welbevinden van het kind zelf, anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de andere kinderen en de leiding kan besmetten.

Denk hierbij aan:

  • Een temperatuur van 38 graden of hoger
  • Diarree
  • Overgeven/ spugen
  • Niet zelfstandig kunnen meedraaien met de groep ( denk hierbij aan alleen maar op schoot willen zitten en of hangerig zijn).
  • Waterpokken ( kinderen zijn weer welkom zodra de pokken zijn ingedroogd, dit i.v.m. de hygiëne)

In geval van ziekte worden de ouders verzocht het kinderdagverblijf hier altijd over te informeren. Indien nodig, zullen wij bij besmettelijke ziektes contact opnemen met de GGD. Zo nodig zullen alle ouders hierover door ons geïnformeerd worden. Op de kinderopvang zal informatie, welke van belang is voor de ouders, op worden gehangen zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind.

Vergeet je kind ook niet weer beter te melden. Dit i.v.m. onze planning, dit is heel belangrijk mbt halen van kinderen van school. Is het kind ziek van school gehaald laat ons dat dan ook weten!!

Zwembadje

Water wordt dagelijks verschoond.
Wij gebruiken geen steenkoud kraanwater. Maar mixen het met lauw water.
Er wordt niet gegeten en of gedronken tijdens het spelen in het zwembadje.
Er wordt alleen met speelgoed gespeeld die geschikt zijn voor water e.d.

Tandenborstels

Wij gebruiken geen tandenborstels op de opvang. Dit vanuit hygiënisch oogpunt.

Temperatuur

Temperatuur in onze leefruimte is 20 graden.
Wanneer er veel zon is, maken wij gebruik van onze zonwering.
Wanneer de temperatuur boven de 25 graden komt, zorgen we ervoor dat er voldoende wordt geventileerd om het koel te krijgen.
Luchtvochtigheid zit tussen de 40% en 60%

Gebruik thermometer

Gebruik hoesjes met vaseline.
Na gebruik reinigen met water en zeep, gebruik ook altijd 70% alcohol om te desinfecteren.

Buiten spelen met mooi weer

Wij smeren de kinderen goed en geregeld in met warm weer.
Gebruik desnoods petjes en of T-shirts met lange mouwen.
Drinken zoveel mogelijk aangeboden wordt met een rietje, hierdoor voorkom dat een bij of wesp in de mond of keel terecht komt.
We geven de kinderen extra te drinken bij hoge temperaturen.

Buiten spelen met koud/slecht weer:

Wij proberen zoveel mogelijk buiten te gaan spelen, alleen bij extreem koud en nat weer blijven we binnen.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat zij kleding mee geven/aan doen die goed passen bij de weersomstandigheden, zoals sjaal, muts, handschoenen etc.

 

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!