Huisregels Kinderopvang de Tantie`s

Algemeen

Afspraken over aanmelden van de kinderen:
U kunt uw kind aanmelden d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier die u kunt vinden op onze site www.detanties.nl Deze kunt u vervolgens naar ons opsturen en of langs brengen. Hierop volgt een intake gesprek.

Vluchtdeuren:
Alle deuren met name de vluchtdeuren worden niet geblokkeerd door voorwerpen.

Spelen:
Er wordt binnen niet hard gefietst, met speelgoed gegooid en gebotst tegen anderen en of het meubilair. Er wordt alleen in het voorste gedeelte of achter gespeeld, bij de tafels niet, dit is de plek waar we knutselen en eten

Kindertoiletten:
Kinderen gaan onder begeleiding van een leidster naar het toilet.
Na ieder bezoek wassen de kindjes en de leidsters hun handen.
Toiletten worden dagelijks gereinigd.

Keuken:
Kinderen kunnen niet in onze keuken komen.

Buiten terrein:
Kinderen spelen ten alle tijden onder toezicht van een leidster buiten
Kinderen mogen onbeperkt gebruik maken van onze buiten terrein. Mits het weer dit toelaat.
Kinderen mogen fietsen op de verharde ondergronden. Dit geld niet voor het grasveld.
Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Handen wassen

Voor:
Aanraken voedsel
Het eten of helpen met eten.
Wondverzorging

Na:
Hoesten, niezen, snuiten, toiletbezoek, verschonen en afvegen van de billen.
Contact met lichaamsvocht.
Contact met vuile was of afval en andere schoonmaakwerkzaamheden.

Ziekte

De Tantie`s heeft een Protocol Hygiëne en Gezondheid, in het hoofdstuk “omgaan met zieke kinderen” wordt uitgebreid ingegaan hoe hiermee om te gaan. In de huisregels voor de ouders wordt de ouders gevraagd zieke kinderen of kinderen die een besmettingsgevaar voor anderen kunnen opleveren niet naar de opvang te brengen. Enerzijds omdat het personeel niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen en omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind en om het welbevinden van het kind zelf, anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de andere kinderen en de leiding kan besmetten.

Denk hierbij aan:

  • Een temperatuur van 38 graden of hoger
  • Diarree
  • Overgeven/ spugen
  • Niet zelfstandig kunnen meedraaien met de groep ( denk hierbij aan alleen maar op schoot willen zitten en of hangerig zijn).
  • Waterpokken ( kinderen zijn weer welkom zodra de pokken zijn ingedroogd, dit i.v.m. de hygiëne)

In geval van ziekte worden de ouders verzocht de BSO hier altijd over te informeren. Indien nodig, zullen wij bij besmettelijke ziektes contact opnemen met de GGD. Zo nodig zullen alle ouders hierover door ons geïnformeerd worden. Op de BSO zal informatie, welke van belang is voor de ouders, op worden gehangen zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind.

Vergeet je kind ook niet weer beter te melden. Dit i.v.m. onze planning.

Temperatuur

Temperatuur in onze leefruimte is 20 graden.
Wanneer er veel zon is, maken wij gebruik van onze zonwering.
Wanneer de temperatuur boven de 25 graden komt, worden ramen en deuren wijd open gezet om te ventileren.
Op extreme warme dagen wordt er ook s `nachts geventileerd.
Luchtvochtigheid zit tussen de 40% en 60%

Buiten spelen met mooi weer

Smeer kinderen goed en geregeld in met warm weer.
Gebruik desnoods petjes en of T-shirts met lange mouwen.
Drinken zoveel mogelijk aangeboden wordt met een rietje, hierdoor voorkom dat een bij of wesp in de mond of keel terecht komt.
Geef kinderen extra te drinken bij hoge temperaturen.
Buiten spelen met koud/slecht weer:

Beperk het buiten spelen bij extreem koud weer.
Zorg voor voldoende en goede kleding.

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!