Veiligheid- en gezondheidsbeleid

In het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van BSO De Tantie’s maken we inzichtelijk hoe we op onze locatie werken en hoe we de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving bieden.

U kunt het  “Veiligheid en gezondheidsbeleid 2020” hier downloaden.

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!